De volgende velden zijn niet correct: 

(?)
(?)
Zoeken

Banden en veiligheid

Aquaplaning: de rol van de banden

1 - Aquaplaning: de banden spelen ook een belangrijke rol_

Aquaplaning, of hydroplaning, een gebrek aan wegligging bij het rijden op een nat wegdek, is een bijzonder gevaarlijk fenomeen omdat de bestuurder moeite heeft om zijn auto onder controle te houden. Aquaplaning is moeilijk te vermijden maar kan gecontroleerd worden … indien bepaalde aanbevelingen worden gevolgd en u de staat van uw auto goed in de gaten houdt.

Aquaplaning

2 - De factoren die aquaplaning bevorderen

Hoewel dit fenomeen in eerste instantie veroorzaakt wordt door overtollig water (de wegligging wordt door tien gedeeld bij heftige neerslag) dat zich ophoopt onder de banden, zijn er ook andere factoren mee gemoeid. Een te hoge snelheid bijvoorbeeld versterkt het effect van aquaplaning door de wegligging van de banden op de weg nog meer te verminderen (de capaciteit om het water af te voeren, wordt verminderd). U moet weten dat de eerste regenbui vaak het meest gevaarlijk is, omdat de olie en koolwaterstoffen die zich bij droog weer op hat asfalt hebben opgehoopt zich met het regenwater mengen en zo een bijzonder gladde laag vormen.

3 - Hoe kunt u het risico beperken?

Door een paar eenvoudige maar radicale voorzorgsmaatregelen te nemen, kunt u de effecten van aquaplaning beperken. Zoals maandelijks de bandenspanning koud controleren (te zachte banden verhogen het risico aanzienlijk) en de slijtage controleren (minder diepe of bijna gladde groeven maken een doeltreffende afvoer van het water onmogelijk). Snelheid minderen als u een gevaarlijke zone nadert (zoals een holte in het asfalt, waarin het water zich ophoopt zonder dat het kan wegstromen) beperkt ook het risico op een ongecontroleerde slip.

4 - Structuur van de band en wegligging

De structuur van banden is van essentieel belang, omdat het contactoppervlak met de weg (en daarmee de wegligging) afhankelijk is van de structuur. Elke auto kan geconfronteerd worden met aquaplaning zodra er zich een grote hoeveelheid water op de weg bevindt. Gelukkig kan het risico hiervan aanzienlijk beperkt worden met behulp van een aantal technologieën.

Een profiel in V-vorm maakt het mogelijk om de ‘waterlaag’ te splijten en aan de zijkanten af te voeren. De diepte van het loopvlakpatroon en de richting van de groeven en lamellen kunnen ook wateropslag tussen de band en de weg voorkomen. De kwaliteit van het rubber mag ook niet verwaarloosd worden: een soepel, dik rubber biedt een betere wegligging op een nat wegdek.

Adhérence du pneu

5 - Wat moet u doen bij aquaplaning?

Soms slaagt u er met maximale voorzorgsmaatregelen toch niet in dit probleem te vermijden. De gouden regel als u als bestuurder hiermee wordt geconfronteerd: niet in paniek raken! Als u rustig blijft, kunt u reageren zonder te overdrijven. De eerste, onherstelbare reactie is vaak remmen wanneer de auto begint te glijden. Dit is helaas echter de beste manier om definitief de controle over uw auto te verliezen, (behalve indien deze met ABS is uitgerust) en 180° te draaien - de meeste aquaplaning-ongelukken worden veroorzaakt door te hard remmen!

Wat dan wel?
Langzaam afremmen door het gaspedaal langzaam los te laten, en vooral uw traject aanhouden. Want dit zeer plotselinge verlies van de wegligging is tijdelijk, hoewel het bijzonder destabiliserend kan werken: op een minder natte zone vindt uw auto zijn wegligging terug.

Banden mengen, wel of niet doen?

Uit veiligheidsredenen voor de bestuurder en zijn passagiers moeten uw banden in goede staat zijn en aan bepaalde normen voldoen.

Hoewel de wetgeving het monteren van 4 identieke banden niet verplicht, is het belangrijk dat op een as twee dezelfde banden zijn geïnstalleerd. Volgens artikel R59 van de verkeerswet aangevuld door het besluit van 24/10/94 verbiedt de verkeerswet het monteren van banden met verschillende structuren op dezelfde as. Dat wil zeggen dat de banden hetzelfde merk, dezelfde afmetingen, structuur, snelheidsindex en draagvermogen moeten hebben (volgens de Staatscourant van de EU nr. 1 129/105 van 14-05-1992)

De auto zal dus moeten worden uitgerust met minstens 2 paren banden met dezelfde kenmerken en hetzelfde merk.

Het is volgens de wet formeel verboden om banden op een as te mengen, omdat elke band specifieke kenmerken heeft, zoals de snelheid of lading die door de band wordt verdragen, zijn capaciteit om op een droog of nat wegdek te rijden en de wegligging.

Als dit basisprincipe niet gerespecteerd wordt, kan dit het gedrag van de auto dan ook benadelen. In het beste geval zult u niet optimaal van de banden profiteren, en in het ergste geval kan de bestuurder de controle over de auto verliezen.

Er bestaat ook het risico dat u in geval van een ongeluk niet door uw verzekeraar wordt vergoed. Of dat de schuld van het ongeluk aan u wordt toegewezen, hoewel u in eerste instantie niet aansprakelijk was.

1 - Een band vervangen, wat kunt u doen?

Als u slechts één band hoeft te vervangen en de andere banden nog in goede staat zijn, kunt u inderdaad slechts één band vervangen. De drie andere banden moeten echter minimaal versleten zijn.

De twee banden op dezelfde as moeten een bijzonder gelijkwaardige slijtagegraad hebben. In dit geval moet u exact hetzelfde model met dezelfde kenmerken kiezen (afmetingen, indexen) van hetzelfde merk.

Als u twee banden moet vervangen, moet u een complete set vervangen. U moet dan wel dezelfde indexen aanhouden (snelheid en draagvermogen) maar u kunt voor een ander merk of profiel kiezen voor beide te vervangen banden, als u de aanbevelingen van de autoconstructeur respecteert.

Indien u de vier banden vervangt, om over te stappen op winterbanden of om redenen van slijtage of comfort, hebt u meteen veel meer keuze. U kunt dan zowel van merk en profiel veranderen, zo lang u de aanbevelingen en de homologaties van de autoconstructeur respecteert en ervoor zorgt dat u twee identieke banden per as monteert.

2 - Welke as is het belangrijkste?

Als u maar twee banden hoeft te vervangen, moet u de voorkeur geven aan de achteras zodat de auto een betere wegligging heeft, met name in moeilijke omstandigheden als een nat wegdek.

Hoewel het gewicht van de auto tijdens het rijden inderdaad aan de voorkant ligt, en nog meer als u remt, zijn het achterwielen die aanzetten tot een draai om de as van de auto die dan vaak van de weg raakt.

Als u de voorbanden vervangt, moeten de licht versleten maar nog goede achterwielen dan ook op de vooras gemonteerd worden, en de nieuwe banden op de achteras.

Bovendien blijft uw rijgedrag (de voorbanden sturen en remmen) dan ongewijzigd, omdat de achterbanden die voor zij  gemonteerd al zijn ingereden. Als u dan ook nieuwe banden op de vooras monteert, moet u extra oplettend zijn  tijdens het inrijden van de banden en de verwijdering van de paraffinelaag.

Remafstand

De remafstand, de afstand die wordt afgelegd tussen het moment waarop u remt en het moment waarop de auto stilstaat, is een essentieel element van de veiligheid op de weg. Hoe korter de remafstand, hoe kleiner het gevaar voor ongelukken en de ernst van de ongelukken. Hoe kunt u invloed uitoefenen op de remafstand en het gevaar voor ongelukken beperken?

Distance de freinage

1 - Wat bepaalt de remafstand?

De remafstand wordt door een aantal factoren bepaald, waarvan de eerste natuurlijk de snelheid is. De staat van de weg en het wegdek, en de weersomstandigheden zijn ook belangrijke factoren. Met name regen en sneeuw verminderen de wegligging. Het fenomeen aquaplaning brengt een volledig controleverlies van de auto met zich mee en verlengt de remafstand aanzienlijk, zelfs op lage snelheid. De banden, het remsysteem en de reactiesnelheid van de bestuurder zijn ook belangrijke factoren.

2 - Steeds betere remmen

De staat van de remmen, remvoeringen, schijven, remschoenen is bepalend voor het verminderen van de remafstand. Deze moeten regelmatig worden gecontroleerd, ingesteld en vervangen indien nodig. Sommige voorzieningen versterken de doeltreffendheid van de remmen, zoals het antiblokkeringssysteem (ABS) en hulpvoorzieningen bij remmen in noodgevallen; Hoewel al deze innovaties de reactieafstand en de remafstand niet verminderen, zorgen ze ervoor dat u de auto onder controle houdt en beperken zo het impactgevaar.

Freins

3 - Het geheim van goed remmen: de banden!

Een goed remsysteem is onmisbaar maar moet absoluut worden aangevuld door aangepaste, goed ingestelde banden. De bandkeuze is afhankelijk van het model van de auto maar ook van de weersomstandigheden en het gebruik van de auto. In bepaalde regio’s zullen winterbanden bijzonder nuttig zijn. Bij een temperatuur onder 7 °C verbetert een winterband de remafstand gemiddeld met 20%. Ze verminderen ook het gevaar van aquaplaning.

4 - Instellen van de banden: een onmisbare etappe

Het opblazen van de banden is een bijzonder belangrijk veiligheidsaspect. Een te zachte band slijt sneller en verhoogt het brandstofverbruik, maar verhoogt vooral de remafstand en daarmee het risico van ongelukken. De band loopt van nature zeer langzaam leeg. Banden moeten dan ook regelmatig gecontroleerd worden en de spanning moet worden aangepast aan de temperatuur en de gebruiksomstandigheden - een zwaar beladen auto of het trekken van een caravan, bijvoorbeeld. Een correct ingesteld parallelisme zorgt ook voor een kortere remafstand.

5 - De bestuurder en de reactieafstand.

Terwijl de remafstand afhankelijk is van vele mechanische factoren, houdt deze ook verband met de reactieafstand van de bestuurder. Te dicht bij de voorgaande auto rijden verhoogt het gevaar voor ongelukken aanzienlijk, omdat de beschikbare reactieafstand beperkt is. Dat geldt des te meer op hoge snelheid. Snelheid beperkt ook het gezichtsveld. De bestuurder is zich minder bewust van zijn omgeving en zijn reactieafstand wordt hierdoor verlengd. Telefoneren aan het stuur, het gebruik van alcohol en drugs, vermoeidheid hebben allemaal een grote invloed op de remafstand omdat de reacties van de bestuurder aanzienlijk vertraagd worden. Een alcoholpercentage van 0,5 g/l verlengt de remafstand met 50% bij 90 km/u!